Det finns hopp

Dagens Nyheter har tagit upp frågan om religiösa friskolor. I samband med artikeln ställer man frågan till allmänheten om hur man ser på saken. Visserligen är det bara drygt 6000 personer som röstat men tendensen är tydlig, det finns hopp:

2 kommentarer

  1. Fast frågan är fegt ställd, de vore intressantare med frågan ”Vill du förbjuda kristna skolor”

  2. Inte jag heller skulle kunna sätta mina barn i en konfessionell skola! Trots att det var kusin min som vann i Europadomstolen om rätten till enskild religionsundervisning.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS