Var e brudarna?

Nu ska det blå laget eller rättare sagt det brandgula laget golva det rödgröna gänget. Detta gör man genom att ändra stridsropet ”Allians för Sverige” till att enbart bli Alliansen.

Den nya loggan som presenterades idag ser lie kul ut på håll. Fredrik Petterson undrar om borgarna spelar Allan, ja det kan man väl säga att de gör.

Nåväl de som idag drog skynket av jätteloggan är de fyra partisekreterarna, Ullenhag, Schlingmann, Flanking och Sjögren: Foto Henrik Montgomery/Scanpix

Var e brudarna?

En ratad insändare

I en insändare i Eskilstuna Kuriren ställdes en del frågor om Eskilstuna Energi & Miljö AB. Vi kände att vi ville ge ett genomarbetat svar på de frågeställningar som gjordes. Eskisltuna Kurirens ledarredaktion har regler för hur lång ett inlägg får vara och vårt svar föll då utanför den stipulerade ramen.

Tidningen Folket tog dock in vårt svar som kommer här: 

Insändarskribenten ”På fel sida” lyfter flera viktiga frågor som rör EEMs verksamheter. Vi kommer här att ge svar på dessa. När det gäller utbyggnaden av vatten och avloppsnätet längs Mälarstranden så är det en lång historia som började med att kommunen såg stora behov av att åtgärda ett stort miljöproblem och samtidig ge fastighetsägarna möjlighet att bygga för åretruntboende och en ökad bekvämlighet, det vill säga en för kommuninvånarna allt igenom positiv satsning.

Utgångsläget för EEM vara att bygga en stor huvudledning från vilken de olika samfällighetsföreningarna skulle ges möjlighet att bygga sina egna nät enligt samma framgångsrika modell som i Sundbyholm.

Det visade sig dock att detta inte var en framkomlig väg och EEM fick därför uppdraget att bygga hela nätet. Ledningen för EEM räknade då på vad det skulle kosta per fastighet som om man var ett allmänförklarat VA-område, vilket man blev 2007. Att man valde att ta ut en särtaxa berodde på att det är dyrt att bygga längs Mälarstranden bland annat på grund av svåra markförhållanden och då ska särtaxa tillämpas. Utbyggnaden har skötts på sedvanligt vis med planering område för område och via upphandlingar som kommunen är skyldig att genomföra.

Bakgrunden till EEMs taxor för 2009 är följande. Biobränslet och hjälpelens kostnader steg kraftigt under 2008, biobränslet steg med hela 14%. Underhåll av fastbränslepannan och turbiner ökade och fjärrvärmeverksamheten gick med underskott på 34 mkr vilket gjorde att styrelsen beslutade att föreslå att höja taxan med 7,1%

Samtidigt höjdes VA-taxans brukningsdel med 9% på grund av ökade räntekostnader och avskrivningar genom upprustning och underhåll av ett bitvis drygt hundraårigt ledningsnät.

Hushållsavfallstaxan höjdes med 12%  med anledning av utbyggnad av Lilla Nyby med bland annat ökad sortering och bättre informationsinsatser för ett renare Eskilstuna. Elnätspriserna ökade med i genomsnitt 6% bland annat på grund av ett nytt lagkrav som bestod i att företaget före första juli 2009 skulle byta ut alla kommunens 46.500 elmätare i varje privat och kommersiell fastighet.

Självklart analyserar bolaget varje år noggrant om taxorna behöver justeras och i så fall vilken riktning och omfattning som krävs. Detta är inget konstigt utan helt enkelt styrelsens ansvar. EEMs styrelse består till 100 % av politiker som tar ansvar för en viktig del av kommunens infrastruktur och värden med syftet att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av Eskilstuna. Att styrelsen skulle strunta i moral, lagar och föreskrifter är självklart inte fallet. Hela syftet till att arbeta i styrelsen för ett av Eskilstunas största bolag är att bidra till utvecklingen av kommunen för nuvarande och kommande generationer – ett ansvar som samtliga i styrelsen tar på allra största allvar.

Ann-Sofie Wågström (S)                                            Jimmy Jansson (S)

Dagens citat!

Idag är det Folkpartisten Jan Björklund som levererar Dagens Citat:

”Det är rätt självklart att det främst är de som har en högre inkomst som utnyttjar det här, sa Jan Björklund” i Agenda och menade det så kallade RUT-avdraget för hushållsnära tjänster.

Så där ja!

Ann-Sofie

Granskningspartiet i Strängnäs

Strängnäs kommun får ytterligare ett parti att rösta på i höstens val, Granskningspartiet. Enligt en av grundarna Hans Sandell kommer partiets uppgift att granska vad kommunen gör med exempelvis pengarna.

Men så bra, men det är liksom alla partiers uppgift. Jag kan liksom inte se poängen med ett enbart granskande parti.

De partier som får medborgarnas förtroende att leda en kommun får dels ansvaret att se till att pengar kommer in via skatten. Sedan ska dessa fördelas ut till nämnderna via kommunfullmäktige och sedan avslutas den processen med att man granskar om pengarna gick till det som fullmäktige beslutat.

Och nu kommer ett parti som bara ska ägna sig åt det sista steget, det blir lite märkligt rent ansvarsmässigt. Varje kommun har dessuton en ganskande instans, kommunrevisionen.

Ett tips till Hans Sandell, se till att du blir kommunrevisor i stället så är saken biff.

Ann-Sofie

Foto, Ruben Fransholm

PS. Eller varför inte bli journalist DS.