På lika villkor?

I dag redovisar Dagens Nyheter att statsminister Fredrik Reinfeldt vinner över både Mona Sahlin och Maria Wetterstrand i Synovates undersökning. Folk har svarat på frågor som – vem tror du är bäst på att företräda Sverige utomlands och -vem tror du ärbäst på att leda regeringens arbete o s v.

Det är väl självklart att folk svarar Fredrik Reinfeldt, han har ju fåttchansen att visa att han kan göra detta. Det har varken Sahlin eller Wetterstrand fått göra, ännu i alla fall.

Det ärväl knappast en ”tävling” på lika villkor.

Ann-Sofie

DN är så glad över detta att de kostat på sig ett helt uppslag näst intill.