Caesars hustru får inte ens misstänkas

Oj här blir jag slagträ i en landstingsdebatt!

Jag och Jörgen Danielsson har aldrig diskuterat några bidrag till NTF  what so ever.

Ann-Sofie

1 kommentar

  1. […] Kategorier: Filosofi, Politik och Tankar för dagen. Nu väntar vi bara på bloggen om hur ohederlig och omoralisk min fru är som är ordförande i NTF som delägs av landstinget. […]


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS