Dagens Citat!

Dagens citat har hag hämtat från Eskilstuna Kurirens ledarsida. I ett inlägg om skolfrågor hittar jag detta:

”De fristående skolorna har varit en tillgång för Eskilstuna, vilket sökandetrycket till Engelska skolan vittnar om. Det betyder inte att kommunen slentrianmässigt ska tillstyrka starten av nya friskolor utan hänsyn till elevunderlag och skolorganisationen i övrigt. Men Eskilstunas företrädare måste klart och tydligt säga att friskolor är välkomna,”

Vad bra att Kurirens ledare tycker som vi, vi säger nämligen JA till de friskolor som tillför något och NEJ till de som bara kommer med det som vi redan har i kommunal regi.

De borgerliga där emot säger JA till alla friskoleansökningar av ideologiska skäl utan hänsyn till hur det slår mot barnen/eleverna eller skolsystemet i stort.

Ann-Sofie