Angående multiarena

Vi det vill säga Socialdemokraterna i Eskilstuna har kommit fram till att det behövs en multiarena i staden. Vi är snart 100 000 invånare i E-tuna och vår gamla sporthall börjar bli allt för sliten. Samtidigt som antalet innehallar är för få för att alla som vill ska kunna utöva diverse fysiska aktiviteter.

I veckan gick mina kolleger ut med att nu lovar vi att bygga dylik arena inom den kommande mandatperioden såvida vi får väljarnas förtroende.

Givetvis rasar nu debattens vågor höga på Eskilstuna Kurirens kommentarsforum. Det är ömsom ros, ömsom ris så som det ska vara. Tidningen har också lagt upp en röstningsfunktion och just nu ser det ut så här:

Ann-Sofie

5 miljardersatsningen på ungdomsbostäder sket sig

Regeringens bostadspolitiska satsning för att komma till rätta med bostadsbristen bland unga har misslyckats totalt. Man avsatte hela 5 miljarder till detta. Endast en person har beviljats bostadslån.

”Syftet med satsningen var att människor som har svårt att få banklån, inte minst ungdomar, skulle få hjälp att köpa sin första bostad genom ett statligt borgensåtagande, en så kallad förvärvsgaranti. Staten skulle helt enkelt betala en del av räntekostnaderna för den enskilde”. Skriver SVT.

Inte heller satsningen på hyresgarant lyckades regeringen med. 100 miljoner avsattes till detta. Man räknade med att 20 000 personer skulle kunna åtnjuta detta men med facit i hand så blev det endast 275 personer som kunnat dra nytta av detta.

Man undrar ju hur analysen såg ut innan man fattade dessa beslut.

Problemet är att det finns för få bostäder, hyresrätter med rimlig hyra, och att ungdomarna är arbetslösa. Lös dessa båda frågor så ska ni se att ungdomarna kan få ett eget boende.

Ann-Sofie

Medias flockmentalitet = mobbning av värsta sort

Jag läser Thomas Hartmans inlägg i AFTONBLADET. Inlägget handlar om Thomas Hartmans sambo Anna Sjödin som när det begav sig var ordförande för SSU. Anna Sjödin och hennes sällskap hamnade i bråk på en nattklubb och det hela slutade med att Anna Sjödin dömdes att betala dagsböter.

Med anledning av detta sattes det stora mediedrevet igång utan någon som helst hänsyn till att det faktiskt är en människa man jagar och förtalar.

”Mediedrevet fick senare kritik av professorn i medierätt Hans Gunnar Axberger som menade att ”media var mer intresserad av att Anna skulle tvingas avgå och då var det inte intressant att ifrågasätta domens riktighet”. Skriver Thomas

Thomas Hartman ”Vem vågar säga förlåt till Anna” är en relevant fråga. Kändisar är också vanliga människor med känslor. Vissa är tåliga medan andra knäcks helt. Det kan ingen veta i förväg. Det jag har märkt under mina år som kommunpolitiker är att mediefolk verkar vara väldigt känsliga själva.

Jag frågade en gång en radiojournalist om förkunskaperna i det ämnet han intervjuade mig om, han blev oerhört stött. Vad har då dessa känsliga människor för drivkraft när de utan att reflektera hoppar in i drevet?

Detta är enligt mig den värsta typen av mobbning.

Annas egna ord om hur hon mådde kan ni läsa här. Bilden har jag lånat från bloggen upprattelse.se

Ann-Sofie

Jorå så att…

Var det någon som trodde något annat!

Borg säger i AFTONBLADET appropå att de med högst inkomst tjänat mest på regeringens politik:  ”Ja, tittar vi på helheten och på lång sikt så är de största positiva effekterna på låg- och medelinkomsttagare” Anders Borg.

Intressant lappkast av Folkpartiet och Kristdemokraterna

Så sent som i december förra året avslogs med acklamation en motion i riksdagen om förändringar när det gäller äldres möjligheter att få bo tillsammans.

Just nu rasar en debatt om just detta och då slår Folkpartiet på stora trumman. Nu tycker man plötsligt att äldre par ska garanteras att få bo tillsammans.

Enligt äldreminister Maria Larsson (KD) så har man jobbat med frågan länge.

Populistiska lappkast helt enkelt.

Själv anser jag att äldre par ska erbjudas att bo tillsammans även när någon i paret är vårdkrävande. Hur detta ska gå till eller betalas har jag ingen lösning på men hellre en lösning på detta än skattesänkningar för de som redan har det bra.

Ann-Sofie