Jorå så att…

Var det någon som trodde något annat!

Borg säger i AFTONBLADET appropå att de med högst inkomst tjänat mest på regeringens politik:  ”Ja, tittar vi på helheten och på lång sikt så är de största positiva effekterna på låg- och medelinkomsttagare” Anders Borg.