Dagens Citat!

Jag hörde finansminister Anders Borg säga med emfas – jobbstopp!

Jag kontrar med – regeringsstopp 😉

Ann-Sofie

Om du fick 100 miljarder

Vad skulle du göra om du fick 100 miljarder?

50 000 människor  ska utförsäkras från Försäkringskassan.

Bidragslinjen till de rika

Bidragslinjen för de rika och jobblinjen för de fattiga, så sammanfattar Kjell Lundström i Skellefteå regeringens politik.

Han skriver på AFTONBLADETs debatt sida: ”Lustigt nog har regeringen startat arbetslinjen med att ge alla som redan har ett arbete ett extra bidrag – det så kallade jobbskatteavdraget”.

Bidrag var något fult men så inför man Rut- och Rotavdrag som är någon sorts bidrag som till största del gynnar de rika.

Man skuffar ut folk från försäkringslösningarna i våra gemensamma välfärdssystem och knuffar in de i socialbidragstagande. Det är bara statens kassa som gynnas av detta medan kommunerna får betala notan.

Utanförskapet och klyftorna mellan människor ökar och man har ingen politik för att komma tillrätta med detta vilket blev tydligt idag när finansminister Anders Borg presenterade vårbudgeten. Inga extra pengar satsas på utbildning eller andra insatser för arbetslösa.

Reinfeldt-regerings medicin är att höja flerbarnstillägget och sänka skatten för pensionärerna. Jag har inget emot dessa insatser men det räcker inte.

Jag vill se ett utvecklat och tillfälligt Rotavdrag för landets miljonprogramområden.

Jag är inte imponerad och heller inte Dagens Nyheters Henrik Brors – ”Borg målar upp en förskönad bild”. Göran Eriksson på Svenska Dagbladet säger att förslagen i vårbudgeten inte räcker för att bli omvald i höst.

Gör din röst hörd den 19 september.

Ann-Sofie