Varför Rot och inte Rut?

Rot-avdragen är  för mig ett sätt att göra satsningar i lågkonjunktur i form av upprustningar  av- och investeringar i byggnader i form av stambyten, och energieffektiviseringar till exempel.  S vill därför att Rot även ska gälla allmännyttiga bostadsbolag och att det ska vara en tillfällig insats.

Rut-avdragen möter inte och parerar en lågkonjunktur. Avdragen har det visat sig utnyttjas främst av människor som redan har råd med denna service. Rut gynnar inte de som har störst behov av städhjälp, typ ensamstående mammor och gamla.

Det har påståtts att Rut minskar andelen svarta jobb, det har visat sig att det är ytterst marginellt.  Rut har inte heller gett antalet nya jobb som man hoppades på.

De som har stora behov av hjälp i hemmet är de gamla och då är det bättre att samhället, vi skattebetalare subventionerar dessa och inte de människor som har högst inkomster.

Svenska Dagbladet har en väldigt bra sammanfattning av hur Rut-avdraget har fallit ut.

Om detta vore en jämställdhetsfråga tror ni då inte att S, V och Mp skulle tycka annorlunda?

Ann-Sofie

Omodernt av borgarna att inte satsa på miljön

Att satsa på miljön är alldeles nödvändigt och dessutom modernt. Det verkar inte de borgerliga partierna ha fattat. Nu har, vilket jag tycker är bra, en överenskommelse gjorts i det Rödgröna laget. Det handlar bland annat om förbifart Stockholm.

Enligt Dagens Nyheter så ”rasar” Alliansen. Inget annat var väl att vänta. En eftergift för Miljöpartiet och ett steg till vänster säger de. Ewa Samuelsson (KD) tycker att förslaget är fegt och fel eftersom det finns en stor majoritet som anser att förbifart Stockholm ska byggas. Jag tycker att det är modigt om nu Samuelsson (KD) har rätt.

Den Rödgröna överenskommelsen går i stora drag ut på att göra satsningar på kollektivtrafik och infrastruktur och genom bildandet av region Stockholm. Det är utbyggnad av tunnelbanenätet men också cykelbanor med mera.

”Region Stockholm kommer att borga för regional växtkraft, förbättrad sjukvård, väl fungerande trafiklösningar och inte minst ökat medborgerligt inflytande över politiken.” Enl pressmedelandet

Kan det vara så att om man underlättar för folk att cykla och/eller åka kollektivt så blir det plats för bil och godstrafik på de rena befintliga vägarna. Detta borde minska trafikinfarkten som vi riskerar att få om vi inte gör något.

De Rödgröna vill ha en folkomröstning om detta, så här skriver de i pressmeddelandet: ”I omröstningen ska samtliga invånare i Stockholms län kunna ta ställning mellan två alternativ: Ett förslag om att bygga ut kollektivtrafiken med nya spår, tunnelbana och stationer samt det andra förslaget om att bygga en ny nord-sydlig motorvägförbindelse i Stockholms län, kallad Förbifart Stockholm. Båda alternativen har samma investeringskostnad.”

En bypass-operation kan göra underverk i bland men man måste också förhindra att behovet av detta inte uppstår igen. Det kan man nog göra genom att underlätta för människor att inte behöva ta bilen i alla lägen.

Ann-Sofie