Omodernt av borgarna att inte satsa på miljön

Att satsa på miljön är alldeles nödvändigt och dessutom modernt. Det verkar inte de borgerliga partierna ha fattat. Nu har, vilket jag tycker är bra, en överenskommelse gjorts i det Rödgröna laget. Det handlar bland annat om förbifart Stockholm.

Enligt Dagens Nyheter så ”rasar” Alliansen. Inget annat var väl att vänta. En eftergift för Miljöpartiet och ett steg till vänster säger de. Ewa Samuelsson (KD) tycker att förslaget är fegt och fel eftersom det finns en stor majoritet som anser att förbifart Stockholm ska byggas. Jag tycker att det är modigt om nu Samuelsson (KD) har rätt.

Den Rödgröna överenskommelsen går i stora drag ut på att göra satsningar på kollektivtrafik och infrastruktur och genom bildandet av region Stockholm. Det är utbyggnad av tunnelbanenätet men också cykelbanor med mera.

”Region Stockholm kommer att borga för regional växtkraft, förbättrad sjukvård, väl fungerande trafiklösningar och inte minst ökat medborgerligt inflytande över politiken.” Enl pressmedelandet

Kan det vara så att om man underlättar för folk att cykla och/eller åka kollektivt så blir det plats för bil och godstrafik på de rena befintliga vägarna. Detta borde minska trafikinfarkten som vi riskerar att få om vi inte gör något.

De Rödgröna vill ha en folkomröstning om detta, så här skriver de i pressmeddelandet: ”I omröstningen ska samtliga invånare i Stockholms län kunna ta ställning mellan två alternativ: Ett förslag om att bygga ut kollektivtrafiken med nya spår, tunnelbana och stationer samt det andra förslaget om att bygga en ny nord-sydlig motorvägförbindelse i Stockholms län, kallad Förbifart Stockholm. Båda alternativen har samma investeringskostnad.”

En bypass-operation kan göra underverk i bland men man måste också förhindra att behovet av detta inte uppstår igen. Det kan man nog göra genom att underlätta för människor att inte behöva ta bilen i alla lägen.

Ann-Sofie

5 kommentarer

 1. En folkomröstning ger troligen en förbifart.
  Vad är miljövänligt med det?

 2. Så vad du säger är att javisst, en folkomröstning men S kommer ändå inte att bygga förbifarten oavsett folkviljan …

  Bra miljöpolitik ?
  2 kr mer i skatt per liter bensin får vi räkna med antar jag…
  Ingen kärnkraft , dvs halverad elkraft, dvs elransonering nästa … och jobben bort i elintensiv industri … godnatt jord

 3. jonny…du får nog räkna med mer än två kr i skatt per liter bensin, vilket är bra för miljön eftersom fler garanterat kommer att välja andra billigare alternativ att ta sig fram.
  Kärnkraften kommer inte att avvecklas än på ett bra tag…det ser borgarna till, vilket är bakåtsträveri i jakten på bra miljövänlig energi.Kärnkraft är väldigt dyrt och ineffektivt och hålls flytande med hjälp av subventioner. Det innebär att vi alla kommer få betala ännu mer för elkraften i slutänden…om vi inte redan gör det. Med en satsning och utbyggnad av förnyelsebar energi blir det ingen halverad elkraft eller elransonering.

 4. Jaha, så då föll mp till föga för betongpartiet igen !
  Senast var 2006 då mp röstade emot en kd-motion om spårväg på den överbelastade linje 4 i Stockholm.

  Var finns satsningarna på miljövänlig trafik på innerstadens gator där miljön är som sämst ?

  Och hur är det med cityspårvägen där de rödgröna inte heller är överens och betongpartiet är benhårda motståndare ? Ska det bli folkomröstning eller läggs projektet på is ? Medan de rödgröna träter har alliansen börjat bygga.
  Inte ett enda eldrivet kollektivtrafikfordon tillkom eller planerades under de rödgrönas förra mandatperiod. Däremot tillkom 200 nya bullrande dieselbussar i trafik på innerstaden bl.a. Sergels Torg. Mp och S kallade denna satsning den största kollektivtrafiksatsningen sedan T-banan !!

  – Jo, jag vet att alliansen är för Förbifarten – tyvärr – men de står i alla fall för sin åsikt och har faktiskt lyckats med bedriften att för första gången på 60 år bygga ny energieffektiv, ,avgasfri spårvägstrafik på innerstadens gator. Under mp-regimen hände i stort sett ingenting eftersom S var emot eldrivna fordon i innerstaden.

  Med besvikna hälsningar

  Bo Lagerqvist

 5. PS – Det är alltså de rödgröna som är omoderna som inte har satsat på miljövänliga fordon på innerstadens gator utan bara bullrande, energislösande förbränningsmotordrivna,


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS