SKL vill ha mer

Sveriges kommuner och landsting, SKL, är inte helt nöjda med det rödgröna förslaget med mer pengar till kommun- och landstingssektorn. Tf chefekonom Stefan Ackerby säger till SvD att det är ett välkommet bidrag men att det kommer att behövas mer.

Om Ackerby anser det om det rödgröna förslaget måste han vara oerhört besviken på det blå dito.  Det skiljer ju minst 12 miljarder i de båda förslagen till de rödgrönas fördel.

Ann-Sofie

2 kommentarer

  1. Ni lägger ju skattepengarna på järnvägsspår istället för välfärd och skattar ihjäl industrin (som är skattebasen för all välfärd) så det blir mycket järnbalkar och lite välfärd i framtiden …

    JAS plan
    Tunnel i Hallandsåsen
    Utslängda järnbalkar här och var

    Monument av svensk dumhet …

  2. 12 miljarder är en droppe i havet när det är tre partier som alla vill öka invandringen och deras bidrag. Med 80-100 tusen nya socialbidragstagare om året för all framtid behövs mycket mer.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS