Dagens Citat!

En rektor är sur på lokaltidningarna: ”Kommentatorsfunktionen på våra tidningar Kuriren och Folket är ett forum för rena falsarier, ideologiska utsvävningar och ren dumhet.
Journalisterna hjälper till så gott de kan genom att sätta felaktiga och ibland provocerande felaktiga rubriker. Texterna de skriver är dessutom ofta tendentiösa.” Mr. Jarlsbo Headmaster

Ann-Sofie

Det är fler som ljuger

Miljöpartiet är det stora farliga hotet för Alliansen. Nu är det centerpartiet som är ute och slår på stora trumman eller ropar på vargen. Det gör de ju förvisso ofta nu för tiden, ropar på vargen alltså.

Men nu gäller det visst att skrämmas med spöken, förlåt Miljöpartiet ska det vara. Även uppdagade lögner återvinns, kolla själva. Enligt de rädda centerpartisterna så ska flyget förbjudas och det som nu händer med vulkanen som spyr ut aska är MPs våta dröm.

Ann-Sofie

Varför Rot och inte Rut?

Rot-avdragen är  för mig ett sätt att göra satsningar i lågkonjunktur i form av upprustningar  av- och investeringar i byggnader i form av stambyten, och energieffektiviseringar till exempel.  S vill därför att Rot även ska gälla allmännyttiga bostadsbolag och att det ska vara en tillfällig insats.

Rut-avdragen möter inte och parerar en lågkonjunktur. Avdragen har det visat sig utnyttjas främst av människor som redan har råd med denna service. Rut gynnar inte de som har störst behov av städhjälp, typ ensamstående mammor och gamla.

Det har påståtts att Rut minskar andelen svarta jobb, det har visat sig att det är ytterst marginellt.  Rut har inte heller gett antalet nya jobb som man hoppades på.

De som har stora behov av hjälp i hemmet är de gamla och då är det bättre att samhället, vi skattebetalare subventionerar dessa och inte de människor som har högst inkomster.

Svenska Dagbladet har en väldigt bra sammanfattning av hur Rut-avdraget har fallit ut.

Om detta vore en jämställdhetsfråga tror ni då inte att S, V och Mp skulle tycka annorlunda?

Ann-Sofie

Omodernt av borgarna att inte satsa på miljön

Att satsa på miljön är alldeles nödvändigt och dessutom modernt. Det verkar inte de borgerliga partierna ha fattat. Nu har, vilket jag tycker är bra, en överenskommelse gjorts i det Rödgröna laget. Det handlar bland annat om förbifart Stockholm.

Enligt Dagens Nyheter så ”rasar” Alliansen. Inget annat var väl att vänta. En eftergift för Miljöpartiet och ett steg till vänster säger de. Ewa Samuelsson (KD) tycker att förslaget är fegt och fel eftersom det finns en stor majoritet som anser att förbifart Stockholm ska byggas. Jag tycker att det är modigt om nu Samuelsson (KD) har rätt.

Den Rödgröna överenskommelsen går i stora drag ut på att göra satsningar på kollektivtrafik och infrastruktur och genom bildandet av region Stockholm. Det är utbyggnad av tunnelbanenätet men också cykelbanor med mera.

”Region Stockholm kommer att borga för regional växtkraft, förbättrad sjukvård, väl fungerande trafiklösningar och inte minst ökat medborgerligt inflytande över politiken.” Enl pressmedelandet

Kan det vara så att om man underlättar för folk att cykla och/eller åka kollektivt så blir det plats för bil och godstrafik på de rena befintliga vägarna. Detta borde minska trafikinfarkten som vi riskerar att få om vi inte gör något.

De Rödgröna vill ha en folkomröstning om detta, så här skriver de i pressmeddelandet: ”I omröstningen ska samtliga invånare i Stockholms län kunna ta ställning mellan två alternativ: Ett förslag om att bygga ut kollektivtrafiken med nya spår, tunnelbana och stationer samt det andra förslaget om att bygga en ny nord-sydlig motorvägförbindelse i Stockholms län, kallad Förbifart Stockholm. Båda alternativen har samma investeringskostnad.”

En bypass-operation kan göra underverk i bland men man måste också förhindra att behovet av detta inte uppstår igen. Det kan man nog göra genom att underlätta för människor att inte behöva ta bilen i alla lägen.

Ann-Sofie

Varning för ältarföreningar

Hanne Kjöller på Dagens Nyheter har en märklig inställning till att utförsäkrade från Försäkringskassan bildar nätverk.  Hon gillar det det inte och menar att man återvinner gamla oförätter i ett ständigt kretslopp.

Hon skriver: ”Sorgligt är också hur så många med själslig eller kroppslig smärta tycks så upptagna med att kämpa för rätten att vara sjukskriven i stället för att intressera sig för hur de kan bli friskare.”

Badlands Hyena kommenterar detta: ”Forskaren Kjöller har insett lösningen, och det är att sjuka inte ska ha några föreningar, de ska sluta älta och vara bittra, vilket hon själv aldrig gör eller är i sina ledarartiklar.”

Sluta motarbeta regeringen! Ryter Hyenan.

Ann-Sofie

Två tjejer i topp

Ser till min glädje att vi ät två tjejer som ligger i topp på S-bloggarna!

De ljuger på oss!

”S saknar  framåtriktad arbetsmarknadspolitk” enligt riksdagsledamoten Peder Wachtmeister (M) och Hillevi Engström (M) ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott. De har ett gemensamt debattinlägg i Eskilstuna Kuriren.

Det är inte sant, vi har konkreta förslag för en framåtriktad politik och jag ska ge några exempel.

Detta stycke är hämtat från vår hemsida:

”Vi vill förbättra möjligheterna för små och medelstora företag att växa genom att sänka skatten för de företag som anställer. Vi vill införa en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften för de soloföretagare som gör sin första anställning. Vi vill se ett riktat avdrag för alla som anställer en arbetslös ungdom och införa ett kraftfullt första-jobbet-avdrag för dem som anställer en långtidsarbetslös ungdom.

Vi ska göra det möjligt att vidareutbilda sig – som ung, som anställd, som företagare eller under perioder då man står mellan två jobb. Vi vill öka antalet platser på Komvux, Yrkesvuxplatser, yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning och antalet platser på högskolan. Vi investerar i 100 000 nya jobb, praktik och utbildningsplatser, jämfört med regeringen. 50 000 av dessa platser är utbildning.  Arbetsförmedlingen ska byggas om till en kompetensförmedling med ett brett paket av utbildningsmöjligheter.Vi föreslår en omfattande modernisering av infrastruktur, bostäder och energisystem. Ett utbyggt ROT-program bedöms skapa 15 000 fler jobb, så länge jobbkrisen kräver det. Vi vill avsätta medel för att rusta upp befintliga bostadsbestånd i miljonprogramsområdena.”

Kom inte och säg att vi inte har en arbetsmarknadspolitik och sluta att ljuga på oss.

Ann-Sofie

Inte konstigt att de är rädda

Nu får vi nya bevis som visar på att det blå laget är rädda. Dagens Nyheter skriver om att Miljöpartiet är stora i Stockholm och går starkt framåt.

Det har gått så långt att de slutat säga Maria Wetterstrand. Aktuellt i Politiken, AiP, berättar att både Fredrik Reinfeldt och Jan Björklund i sin valupptakt i Husqvarna sa – De ska förklara hur de ska få ihop Miljöpartiet, Mona Sahlin och Lars Ohly.

Enligt AiP har Maria Wetterstrand själv uppmärksammat detta och kallar det för en sorts inverterad pajkastning.

Farliga Maria!

Hederlighet, retorik och kritik

De borgerliga partierna pumpar nu ut budskapet att allt är bra, det finns utrymme för mer skattesänkningar i de statliga finanserna. Allt är guld och gröna skogar i Arrogansens lilla värld av blommor.

Det var intressant att ta del av presentationen av den så kallade våpen, vårpropositionen i år. Hurraropen från partikamraterna i de borgerliga leden lät inte vänta på sig. Roligast var nog prinsessan från Sörmland, Walburga Habsburg Douglas (M) som blev så till sig att hon skrev i lokalpressen att sysselsättningen nått ”all time high”.

På temat hederlighet har jag två exempel på hur den borgerliga regeringen hanterar en del frågor; Apoteksbolagets ägardirektiv hölls hemliga för riksdagen. Reinfeldt ändrar nu vallöftet från 2006. Han talar om att det var sänkt skatt som var målet inte att få fler människor i jobb.

I min värld ökar klyftorna och människor stängs ute från våra gemensamma välfärdssystem.

Enligt tidningen Fokus får moderaterna intern kritik. Reinfeldt sprider rädsla, Borg har för mycket makt och Schlingmann är för ytlig.

Man skönmålar och pumpar ut sitt överdrivet positiva budskap samtidigt som man sprider lögner om vår politik. Upprepar man en sak tillräckligt många gånger blir den kanske sann tycks de tro.

Sanningen är att vi socialdemokrater har en väldigt bra politik för att få fler i arbete. Den finns tillgänglig för alla på partiets hemsida: socialdemokraterna.se

Ann-Sofie

Sänkta skatter löser alla problem

Jag minns när förra moderatledaren Bo Lundgren gick ut och propagerade för sänkta skatter. Det blev i stort sett han politiska fall.

Detta kommer Fredrik Reinfeldt undan med i och med att skattesänkningarna göms undan i retoriken. Nu talar man om jobbskapande insatser och att det ska löna sig att jobba. Ja vi vet trallen.

Nu har moderaterna haft ett valupptaktsmöte där partisekreterare Schlingmann talat om att nu är det Moderaterna som står för rättvisa. Det betyder att man vill fortsätta sänka skatten. Eskilstuna Kuriren tycker dock att Moderaterna är för fega.

Tänk att man kan lösa alla samhällsproblem genom att sänka skatterna, att det var så enkelt!

Ann-Sofie