Många vinner på rödgrön politik

Idag presenterades alternativet till regeringens blå budget. Och det är många som vinner på den rödgröna politiken. Pensionärer, arbetslösa med a-kassa och ensamföräldrar är några av vinnarna.

Unga arbetslösa, 20 – 25 åringar, är en annan grupp som gynnas av den rödgröna politiken genom att arbetsgivaravgifterna försvinner helt vid nyanställningar. Kostnaden för småföretagare ska också sänkas genom justeringar av arbetsgivaravgiften.

Sjuka kommer också att få en bättre tillvaro i den rödgröna världen. Sedan är det några grupper i samhället som får ökade kostnader men nu är det faktiskt de svagas tur att få det lite bättre ställt.

De rika har fått mest under de senaste åren det konstaterar även Anders Borg (M).

Det finns således flera skäl att rösta rödgrönt den 19 september.

Ann-Sofie

Dagens Citat!

Dagens citat levereras av moderaten Christer Andersson:

”Jag skulle inte säga nej till kastrering av dömda våldtäktsmän och pedofiler om ett sådant förslag lades fram. Om en eller annan felaktigt dömd hamnar i den smeten så må det väl vara hänt. Samhällsnyttan med kastrering skulle vara skäl nog.”

Häpp!

Ann-Sofie