Flirtar borgarna i Eskilstuna med SD?

Det känns som om de borgerliga partierna i Eskilstuna har fått panik eller något dit åt. I går kallade de till en pressträff för att informera om sitt förslag till handlingsplan för kommunens integrationsarbete. Deras förslag handlar om att sätta mätbara mål, att slå fast att andelen flyktingar som ska ha jobb efter två år ska vara 60% samt att arbetsgivarna ska ha rätt att förbjuda heltäckande klädsel, kläder som uppfattas som stötande samt kläder som bedöms utgöra en säkerhetsrisk.

Ok vad står detta för kan man undra. Kläder som kan uppfattas stötande ska alltså en arbetsgivare göra en godtycklig bedömning om.

Kläder som kan utgöra en säkerhetsrisk är inget problem sånt regleras redan på arbetsmarknaden så vitt jag vet.

Men så kommer jag till heltäckande klädsel, det känns spontant som en direkt flirt med Sverigedemokraterna som för en tid sedan la ett förslag i fullmäktige om att förbjuda denna typ av religiösa attribut.

Jag har tidigare skrivit ett inlägg som tar upp detta, det finns att läsa här.

Ett förbud mot heltäckande klädsel ledar bara till isolering och inte till integerring som SD och Eskilstuna alliansen tror.

Eskilstuna alliansens utspel tyder på desperation och ger en dålig smak i munnen. Alliansfritt Sverige skriver: ”För hur kan det inte underlätta för en flykting att söka arbete på en arbetsplats där dennes religiösa kläder är förbjudna?”

Ann-Sofie