Dagens Citat!

I dag handlar det om bostadsmarknaden: ”Bostadsbristen i vårt land har sin grund i lågt byggande och en dåligt fungerande bostadsmarknad. Vi har byggt ungefär hälften så mycket som i våra nordiska grannländer under lång tid. Det drabbar de med de sämsta ekonomiska förutsättningarna och ungdomarna hårdast.”

Det är självaste bostadsministen, Mats Odell (KD) som skriver av sig. Hur tänker karln egentligen, han är ju själv ytterst ansvarig för den uppkomna situationen.

Noterar att SD är större än KD i den senaste mätningen.

Ann-Sofie

Eskilstuna Alliansen retirerar

Ser i tidningen Folket att de borgerliga partierna i Eskilstuna nu redan efter en dag halvretirerar i frågan om ”Lokala klädregler”. Det var en av punkterna i deras lokala integrationsprogram som går ut på att rektorer, enhetschefer eller liknande ska ha rätt till att besluta om förbud mot heltäckande klädsel.

Eskisltuna Kuriren kritiserar också det blå gänget för att träffa fel.

Jag kallade det igår för en tråkig flirt med SD och det kanske gick hem.

Ann-Sofie