Hoppas, hoppas….

I dag ska riksdagen rösta för eller emot mer kärnkraft. Och ska man tro på Centerpartiet så är ju bästa valet att rösta för då kommer nämligen utbyggnaden av sol- och vindkraft att ta fart.

Logik á la Roger Tifensee. Tidningen FOLKET ansåg att han skulle bli en lysande stå upp-komiker.

Ann-Sofie