Lite positiva feelings!

1 kommentar

  1. Missa för allt i världen inte denna svenska journalists träffsäkra samtidsanalys. Krönikorna finns här:

    http://www.korta.nu/jc

    Hade hennes penna varit ett svärd hade huvuden rullat i svensk politik! Hon är, mig veterligen, den första svenska journalisten som törs lämna den politiskt korrekta mittfåran.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS