Med en dåres envishet….

Med en dåres envishet driver Kristdemokraterna frågan om vårdnadsbidrag. Nu tar KD steget fullt ut och vill ha 6000 kr i månaden per barn och det ska kommunerna betala.

Vårdnadsbidraget har varit en flopp och kommer att vara en flopp. Förvisso kanske en vinstlott för åttabarnsmamman som deltog på KDs Riksting i Örebro. Men den inlåsningseffekten som bidraget de facto är för många kvinnor gör det bara till en ordentlig kvinnofälla.

Ann-Sofie