Dagens Citat 2.0

”Framgång har gjort många män misslyckade” Cindy Adams

Ann-Sofie

Dagens Citat!

I dag handlar det om bostadspolitik och unga centerpartister gör ett utspel på Newsmill:

”Centerpartiet har tagit på sig den gröna ledartröjan i bostadspolitiken. Vi har tröttnat på övriga partiers visionslöshet och har nu brutit oss ur klungan och far med full fart fram mot en modern och visionär bostadspolitik, där de övriga partierna tyvärr hamnat hopplöst efter.”

Det är bra att frågan kommer upp i debatten men de verkar inte ha läst vår bostadspolitiska överenskommelse, den är allt annat än visionslöst omodern, se själva.

Vi vill också att Rotavdragen ska gälla allmännyttan det vill inte de blå.

Ann-Sofie