Dagens Citat!

Appro på avregleringen av apoteket skriver Badlands Hyena:

”Men vem är vinnare i avregleringen av apoteksmonopolet till exempel, är det kunden (eftersom, i motsats till löftena, öppettiderna inte utökats medan priserna gått upp) eller är det företagen?

Okej, det är förstås en stor valfrihetsvinst att få välja mellan vilken skylt man ska gå in under. Men vem vinner mest, individerna eller företagen?”

Ann-Sofie

1 kommentar

  1. individerna, dvs vi kunder tjänar mest…


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS