Odells medicin

Mats Odell (KD) har en egen dock intet fungerande medicin för bostadsbristen. Han skriver på newsmill:

”Under mandatperioden har därför kvarvarande byggsubventioner avskaffats. Stopplagen för ombildningar till bostadsrätter har tagits bort. För att utöka hyresmarknaden har ägarlägenheter – radhus på höjden, införts för nyproduktion.”

Tre fel av tre möjliga!

Sverige behöver en helt ny bostadspolitik. Vi vill införa ett statligt investeringsstöd för miljövänliga lägenheter med överkomliga hyror. Vi vill utöka Rotavdraget att gälla även allmännyttans bostäder. Men även se över planeringsinstrumentet med mera. Överenskommelsen finns här.

Ann-Sofie

2 kommentarer

  1. Oroande att inte läsa ett ord om borttagande av Borgs nya skatt på uppskjuten reavinst. Förutom att den förhindrar rörligheten på bostadsmarknaden missgynnar den människor som bott t.ex. 30 år i ett radhus och när de blir pensionärer vill flytta till ett boende som kräver mindre arbete. Vanligen säljer man till en barnfamilj och flyttar till en bostadsrätt. Från att ha haft en fastighetsskatt på 6000:- per år kan Borgs straffskatt bli 16000:- årligen eller mer, och så länge dessa pensionärer lever. Lever de i 20 år har de i skatt betalat en summa som nästan är dubbelt så stor som den ursprungliga reavinstskatten men ändå ska ju reavinstskatten slutgiltigen betalas. Straffskatten drabbar äldre människor med små marginaler mycket hårt.
    Förra året gav Borgs skatt 1,15 miljarder i utbyte.

  2. […] Har denna medicin inte funkat? […]


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS