Dagens Citat!

Ånyo är det Badlands Hyena som får till det:

”- Huru kommer det till, att du ser grandet i din broders öga, men icke bliver varse bjälken i ditt eget öga?
– Jo ser du, jag är borgerlig ledarskribent.”

Se där ja. Och här finns ett annat inlägg om ledarskribenter.

Ann-Sofie