Ramadan-bord

Jag hörde på P1 i morse som vanligt, idag var det ett inslag om Ramadan. Det var lite kul att höra att de nya svenskar som är muslimer och nu går in i sin fasta har tagit till sig lite av våra seder. Bland annat så förekommer det smörgåsbordens variant så kallade Ramadan-bord sa någon.

Man kan ju lätt tro att fastan innebär att folk äter mindre men enligt en handlare så är det ett riktigt uppsving under Ramadan.

Så jag vill skicka en hälsning till er som tror att människor från andra länder bara ligger samhället till last, så är det givetvis inte.

De nya svenskarna konsumerar varor och tjänster som gagnar vårt gemensamma samhälle, FATTA!

Ann-Sofie

Välfärd – ordet avskytt av Eskilstuna Kurirens twitterledare

Kurirens Alex Voronov skriver på twitter: ”Välfärd. Jag börjar avsky detta felaktigt använda och missbrukade ord.”

Vad betyder ordet välfärd?

För mig som Socialdemokrat står det för något som vi alla solidariskt betalar för och som vi alla, när det finns behov, får del av. Det är på sätt och vis kittet som håller ihop vårt samhälle.  Grunden fär välfärdssamhället är ett demokratiskt styrt system som omfattar alla.

Vi kan ta sjukvården till exempel, den ska enligt mig inte under några villkor styras av plånboken. Det måste alltid vara hälsan som avgör om du ska in snabbt eller om du kan vänta på behandling. Att köpa sig före i kön är helt förkastligt.

De länder som har välfärdsystem som styrs av plånboken är inga goda samhällen. Där ökar utslagningen och kriminaliteten.

Wikipedias syn på välfärdssamhället: ”Välfärdssamhället eller välfärdsstaten är ett samhälle som lägger stor vikt vid att samhällets välfärd skall komma alla till del, i synnerhet svaga och utsatta grupper. Kännetecknande för ett välfärdssamhälle är därför en omfördelning av resurser till förmån för de individer och de sammanhang som kräver särskilda insatser. Konkret tar detta sig uttryck i till exempel sjukförsäkring, ålderspension och barnbidrag samt insatser till förmån för att gynna arbetslivet och förebygga olyckor och hälsorisker”.

Jag undrar om jag använt ordet i dess ”rätta” bemärkelse enl Voronov nu?

Ann-Sofie