Sörmlandscentern utan politik

Centerpartiet i vårt län har uppenbarligen ingen politisk fråga att driva utan går nu ut och meddelande att landstingsstyrelsens socialdemokratiske ordförande Jörgen Danielsson ”har noll koll”.

Surt sa räven!

Landstinget under Jörgen Danielssons ledning har gått från en enormt underskott till 260 miljoner i överskott och det sticker så klart i ögonen på oppositionen.

Ann-Sofie

Fredrik Pettersson har också uppmärksammat centerns dirty campaigning.

Assimilering

Det finns ett parti som vill in i Riksdagen som förespråkar assimilering. Det är deras enkla lösning på problemet med arbetslöshet och bostadssegregation.

Enligt Wikipedia betyder assimilation: ”när nykomlingar i ett samhälle anpassar sig till majoritetens kultur, språk, värderingar och ibland religion. Historiskt har de flesta invandrare till USA assimilerats och anammat engelskan och det amerikanska levnadssättet.”

Integration som vi andra partier förespråkar, betyder att invandrare etablerar sig i det nya samhället, exempelvis på arbetsmarknaden, men antyder inte fullständig anpassning till majoritetskulturen.

I Eskilstuna säger företrädaren för assimilationspartiet  i en kommentar: ”De människor som kommer hit och avser att bosätta sig i vårt land måste anpassa sig till det svenska samhället. Lära sig vårat språk, respektera oss med mera.”

Det är enligt definitionen inte assimilation utan integration. Varför tror ni att de försöker lura i oss att de står för detta och inte för den regelrätta assimilationen?

Flera av kommentarerna på artikeln frågar hur partiet har tänkt sig att tvinga in nästan 30% av eskilstunaborna i en mall som inte ens vi ursvenskar vill klämmas in i. Det har de givetvis inget svar på.

Finns det något riksdagsparti som anser att svenska nya eller gamla inte ska följa landets lagar eller strunta i att lära sig landets officiella språk?

Ann-Sofie

PS. Vi har också fem officiella minoritetsspråk, finska, meänkieli (tornedalsfinska), romani, samiska och jiddisch DS.

Företag förbereder sig på regeringsbyte

Kvällstidningen Expressen meddelar att företag nu förbereder sig för ett Rödgrönt maktövertagande. Det hela handlar om det så kallade Rut-avdraget och men räknar med att ca hälften av alla anställda inom dessa företag kommer att få sluta.

Jag kan inte riktigt få ihop det för det är ju faktiskt så att de allra flesta som utnyttjat skatteavdraget har råd att ta kostnaden för att få sitt hem städat.

Varför ska sjuka, gamla och arbetslösa som fått högre skatt och dyrare medicin samt höjda avgifter till a-kassan vara med och subventionera de rikas städning?

En uppdatering tillägnade ”Hoppjerkan”: ”Det finns inga siffror som visar att den svarta arbetsmarknaden kring hushållsnära tjänster minskat på grund av att rut-avdraget införts.
– Det ligger i sakens natur att man inte vet hur den svarta sektorn påverkas”. Magnus Henrekson, vd för Institutet för Näringslivsforskning.

Ann-Sofie

Sörmland har flest våldtäkter skriver Kurren

Stor rubrik i Eskilstuna Kuriren: ”Flest våldtäkter och sexbrott i Sörmland”. Det kan förvisso vara så men det gäller som vanligt att det är antalet ANMÄLDA brott som hamnar i statistiken.

Antalet anmälda sexbrott har ökat med ca 25% och jag vet att både Eskilstuna kommun och polisen varit aktvia när det gäller just att förmå de utsatta att göra en anmälan.

Så det kan mycket väl vara så att mörkertalet i Sörmland är mindre än i övriga län. Jag hoppas i alla fall det.

Ann-Sofie