Många med funktionsnedsättningar förlorar rätten till assistans

Försäkringskassans bedömingar när det gäller rätten till personlig assistans för människor med funktionsnedsättningar har dramatiskt skärpt och många tappar nu rätten till denna viktiga insats.

Under första halvåret i år blev lika många av med sin statliga ersättning till assistans som hela förra året skriver Dagens Nyheter. Man skriver också att det är en trend som accelererar.

Jag såg i går en kommentar på Eskilstuna Kururens webbsida som gick ut på att socialdemokraterna, dumt nog satte stopp för människor att betala sig före i sjukvårdskön. Hoppas att väljarkåren tar till sig detta och röstar på en politik där även de svaga i samhället får sina behov tillgodosedda.

Vad är det för egoistiskt samhälle som håller på att tona fram? Är det bara den egna plånbokens tjocklek som människor bryr sig om?

Ser vi inte varandra länge?

Jag är dock optimistisk och hoppas på att folk tar chansen den 19 september och byter till en regering som värnar om alla i samhället. Samhällsutvecklingen ska inte ske på bekostnad av sjuka, gamla och människor med funktionsnedsättningar.

Välfärden är mycket mer än en kärna men i det borgerligt styrda Sverige är det snart bara ett tomt skal kvar.

Ann-Sofie

Tv-avgift och vargjakt

Vår borgerliga regering tycker att det är bra med vargjakt, nu ökar tjuvjakten. Licensjakten på varg fick inte ett av minister (C)arlgren önskat resultat.

Visst ja nu slog det mig, Carlgrens skäl till den licensierade vargjakten var ju att minska inaveln. En inavel som inte var något problem visade det sig.

Flera av mandatperiodens ministrar tyckte inte det var nödvändigt att betala tv-avgiften eller som den populärt kallas, tv-licensen, då det är väl inte så märkligt att ”verklighetens folk” inte heller lägger räkningen från Kiruna överst i betalhögen.

Men folk är klokare och om jag inte minns fel så betalar 9 av 10 svenskar denna avgift trots allt.

Ann-Sofie