Många med funktionsnedsättningar förlorar rätten till assistans

Försäkringskassans bedömingar när det gäller rätten till personlig assistans för människor med funktionsnedsättningar har dramatiskt skärpt och många tappar nu rätten till denna viktiga insats.

Under första halvåret i år blev lika många av med sin statliga ersättning till assistans som hela förra året skriver Dagens Nyheter. Man skriver också att det är en trend som accelererar.

Jag såg i går en kommentar på Eskilstuna Kururens webbsida som gick ut på att socialdemokraterna, dumt nog satte stopp för människor att betala sig före i sjukvårdskön. Hoppas att väljarkåren tar till sig detta och röstar på en politik där även de svaga i samhället får sina behov tillgodosedda.

Vad är det för egoistiskt samhälle som håller på att tona fram? Är det bara den egna plånbokens tjocklek som människor bryr sig om?

Ser vi inte varandra länge?

Jag är dock optimistisk och hoppas på att folk tar chansen den 19 september och byter till en regering som värnar om alla i samhället. Samhällsutvecklingen ska inte ske på bekostnad av sjuka, gamla och människor med funktionsnedsättningar.

Välfärden är mycket mer än en kärna men i det borgerligt styrda Sverige är det snart bara ett tomt skal kvar.

Ann-Sofie