Rödgrönt valmanifest

Nu kom äntligen vårt Rödgröna valmanifest. Det är fokus på jobben och är präglat av ideologi.

Vi satsar 12 miljarder mer på välfärden, sänkta skatter för småföretagen, sänkt restaurangmoms och satsning på bostäder och infrastruktur.

Maxtaxan på förskolan sänks, barn till arbetslösa ska ha rätt till 30 timmar i veckan på förskolan, underhållsstödet till ensamföräldrar ska höjas, pensionärerna ska beskattas som de med ett arbete, fri tandvård för unga upp till 24 år, både bidrags och lånedelen i studiestödet höjs.

Den så kallade stupstocken i sjukförsäkringen tas bort dvs man får fortsätta att vara sjukskriven om man är sjuk, avgiften till a-kassan ska vara 80 kr för alla, sänkta arbetgivaravgifter för småföretagare, ROT-avdraget ska även gälla hyresrätter och 100 miljarder satsas på miljöeffektiva infrastruktursatsningar.

Detta är bara en del av alla förslag men ändå kommer kritiken från den borgerliga pressen att det inte finns några konkreta förslag i manifestet.

Jag är stolt över de förslag som vi nu tillsammans kan gå ut med.

Ann-Sofie