I Moderatstyrda Västervik ska lärarna städa skolan

Lärarna i Västervik har fått en städlista med 18 punkter, de ska bland annat grovstädagolv och bänkar, rengöra skolbänkar och pedagogiskt material, sköta blommor och tömma papperskorgar med mera.

På grund av ekonomiska sparkrav är städstyrkan  privatiserad och halverad.

Kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson (M) säger att städlistan är framtagen tillsammans med lärarrepresentanter som enl Hjalmarsson måsta ha missat något.

Se där ja! Men lärarna själva säger sig inte ha sett någon sådan lista.

Ann-Sofie