Det var bättre förr, ju förr desto bättre

Regeringspartiernas reklam kan tolkas lite hur man vill och idag väljer jag att tolka budskapet så här,

DET VAR BÄTTRE FÖRR!