Ingen människa är en ö

”Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela.

Om en jordklump sköljs bort av havet, blir Europa i samma mån mindre, liksom en udde i havet också skulle bli, liksom dina eller dina vänners ägor; varje människas död förminskar mig, ty jag är en del av mänskligheten.

Sänd därför aldrig bud för att få veta för vem klockan klämtar; den klämtar för dig.”

John Donne som kämpade för människornas frihet och värdighet

Ann-Sofie

Annonser