Och förlorare….

Expressen meddelar också vilka som har förlorat på den borgerliga regeringens politik: