Varför lär sig aldrig journalisterna

Nu är jag toktrött på att landets journalister fortsätter att kalla Sture Bergvall för Thomas Qvick.

När ska ni lära er att han ”bytt” namn?

Respektera det nu!

Ann-Sofie

6 kommentarer

  1. För att en skribents ego kräver massage av många läsare…

  2. Håller med…men Sture Bergvall säljer inga lösnummer…

  3. För att de är just journalister och har rätt till sin egen verklighet, inte den verklighet vi lever i.

  4. Han har inte bytt namn. Han är född Sture Bergwall. Han ”tog” sig namnet Thomas Quick när mordutredningarna började. Man får förmoda att han såg ”namnbytet” som en chans att en gång i framtiden åter kunna leva ett ”normalt” liv under sitt eget namn om ingen skulle känna till det.
    Den kriminalvård som Ditt parti företräder har alltid värnat om också brottslingens rätt till integritet och ett skydd i en ev. framtid utanför fängelset. Då ska Du väl inte förstöra för honom genom att omöjliggöra hans återgång till sitt eget namn. Det skulle ju framtvinga ett faktiskt namnbyte.

  5. I vilken ordning namnbyten skett har det väl ingen roll, han vill bli tilltalad Sture Bergvall.

  6. Hörde om en som lade till säljsevab som mellannamn… 😉


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS