Inte så viktigt med jämställdhet, tydligen

Den här regeringens politik har mest gynnat männen, vem är förvånad?

Och för att få ännu mer snurr på könsklyftan, ursäkta uttrycket, så lägger man ner jämställdhetsdepartementet.

Jämställdhet enligt NE: ”Jämställdhet mellan kvinnor och män förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn samt frihet från könsrelaterat våld.”

Inte så viktigt?

Ann-Sofie

Här tar vi debatten… nej men vad nu?

När landstinget efter alla arvodesturer skulle fatta beslut som rättade till alla tokigheter då tågar den ansvarstagande oppositionen UT!

Ja ha inga argument eller….

Lanstinget är inget folklustspel kära kolleger, ni skämmer ur er och alla oss andra politiker.

Ann-Sofie

Alla vill bevara landsbygdsskolorna men…

Det är lite intressant att se hur människor agerar. Många boende utanför tullarna vill ha sina landsbygdsskolor kvar och det kan jag förstå men så händer detta. Ganska många väljer att placera sina barn på skolor i centrala staden, humm..

En fråga man måste ställa är, ska kommunen lägga pengar på lokaler eller på pedagoger?

Halvtomma skolor är inte försvarbart varken ur ett pedagogiskt eller ekonomiskt perspektiv

Även stadsskolorna känner av förändringens vindar.

Ann-Sofie