Alla vill bevara landsbygdsskolorna men…

Det är lite intressant att se hur människor agerar. Många boende utanför tullarna vill ha sina landsbygdsskolor kvar och det kan jag förstå men så händer detta. Ganska många väljer att placera sina barn på skolor i centrala staden, humm..

En fråga man måste ställa är, ska kommunen lägga pengar på lokaler eller på pedagoger?

Halvtomma skolor är inte försvarbart varken ur ett pedagogiskt eller ekonomiskt perspektiv

Även stadsskolorna känner av förändringens vindar.

Ann-Sofie

Annonser