Regeringen sviker järnvägen, miljön och oss tågåkare

Regeringen lägger knappt 13 miljarder på järnvägsinvesteringar men 20 miljarder på vägnätet. D närmaste fyra åren minskar investeringarna i järnvägsnätet med ca 65% enligt SEKO-tidningen.

”Det redan hårt prövade tågresenärerna får tyvärr vara beredda på ett tilltagande järnvägskaos” säger Anders Ygeman (s), ny ordförande för trafikutskottet

Men vi behöver inte vara oroliga, nu när man släpper in privata tågbolag som kommer allt att bli bra så gråt inte svenska folk.

Ann-Sofie