Regeringen sätter press på kommunerna

Nu kommer kravet från regeringen att lärarna ska vara adekvat utbildade för att få fast jobb och för att få sätta betyg. Det är bra,utbildade pedagoger är främst viktigt för våra elever.

En fundering bara, kommer även de fristående skolorna att få samma krav? Det ser så ut idag men vem vet när protesterna tar fart.

Läget idag är att friskolorna har en större andel obehöriga lärare än de kommunala skolorna. Kan det vara en kostnadsfråga månne? Märkligt nog verkar det inte påverka friskoleelevernas studieresultat, eller gör det det?

Ja enligt en bekant i skolans värld så händer det att elever från fristående grundskolor som börjar på gymnasiet har stort självförtroende men inte lika stor kunskap. Vilket stökar till det en hel del för dessa ungdomar.

Ann-Sofie