Regeringen sätter press på kommunerna

Nu kommer kravet från regeringen att lärarna ska vara adekvat utbildade för att få fast jobb och för att få sätta betyg. Det är bra,utbildade pedagoger är främst viktigt för våra elever.

En fundering bara, kommer även de fristående skolorna att få samma krav? Det ser så ut idag men vem vet när protesterna tar fart.

Läget idag är att friskolorna har en större andel obehöriga lärare än de kommunala skolorna. Kan det vara en kostnadsfråga månne? Märkligt nog verkar det inte påverka friskoleelevernas studieresultat, eller gör det det?

Ja enligt en bekant i skolans värld så händer det att elever från fristående grundskolor som börjar på gymnasiet har stort självförtroende men inte lika stor kunskap. Vilket stökar till det en hel del för dessa ungdomar.

Ann-Sofie

3 kommentarer

 1. Ja nu gäller det att ni börja spara pengar i kommunerna.
  Med dessa legitimationer kommer också lönekraven att höjas.

  Vi får samma lärare till en högre kostnad, vilken kanonreform av Alliansen…

 2. Jag skapade en blogg för ändamålet – för detta var nog det värsta ”förslag” jag någonsin läst. För det första är det helt rättsvidrigt att arbetslösa lärare med fullständig ämnesbehörighet och lärarexamen inte kommer att få någon legitimation om de inte har ett års undervisning på heltid i sina behörighetsgivande ämnen – det innebär nämligen att deras examensbevis ogiltigförklaras retroaktivt och det innebär också en retroaktivt verkande lagstiftning, som inte ens är lagligt. De kommer inte bara att förvägras legitimation utan också från och med 1 juli 2012 att även avstängas helt från rätten att undervisa, trots att de har en av Högskoleförordningen godkänd yrkesutbildning som helt ogiltigförklaras. Istället premieras just de obehöriga lärare som anställts – dessa garanteras, tillsammans med kommande nyutbildade lärare introduktionsåret som krävs för legitimation. För det andra är det direkt korrupt att arbetsgivaren – dvs rektor – skall fungera som examinator i en lång, akademisk yrkesutbildning. Vilket fjäskeri respektive översitteri kommer inte ett sådant förfarande att gynna? Samma rektorer, som alltså år ut och år in valt att – i trots mot gällande skollag – fastanställa obehöriga lärare, ger nu alltså regeringen till och med ännu större ansvar, inte bara att anställa utan även att examinera. Det är ju inte riktigt klokt. Och detta efter att Uppdrag Granskning just visat hur vinstintresset står i fokus. Vilka lärare kommer rektorerna i ett sådant klimat att ”rekommendera” för legitimation – jo högst troligt, de som undervisar resurssnålast, ställer lägst krav på resurser såsom skolbibliotek osv och sätter glädjebetyg för att locka mer skolpengar till ”skolan”/=företaget/. Sist och slutligen ställer inte ens regeringen krav på att rektor och ”mentor” själva skall vara legitimerade och inte ens behöriga i de ämnen som den lärarstuderande är behörig i – man skriver endast ”bör” och har en mängd ursäkter. Som sagt, totalt inkompetens förslag.
  Högskoleverket har vidare en mängd högst relevanta synpunkter som jag gissar att varken socialdemokrater eller moderater kommer att fästa minsta vikt vid. Vi får en, om möjligt, ännu värre skolvärld. Det blir en mardrömsvärld för både lärare, föräldrar och elever. Jag har aldrig läst något värre.

 3. Glömde skriva, att de obehöriga lärare som fastanställts (framför behöriga lärare) inte bara garanteras introduktionsåret som krävs för legitimation (och därmed rätt att undervisa) utan även fortbildning – och rätt att både fortsätta undervisa och sätta betyg fram till år 2015, trots att de saknar både behörighet och utbildning för uppgiften. Under denna tid garanteras de dessutom rätt till fortbildning, alltmedan redan utbildade, ämnesbehöriga, utexaminerade lärare slås ut och till och med utestängs från rätten att undervisa om de inte har ett års sammanlagd tjänstgöring i behörighetsgivande ämnen, vilket många inte har pga att de trängts undan av obehöriga som istället fastanställts.Skandalöst.
  Det hela framstår som en sjaskig socialmoderat uppgörelse mellan fack och arbetsgivare bakom ryggen på allmänheten och bortom all insyn. Att remissinstanser kunnat säga ja till det här visar att hela samhället är korrupt.
  Regeringen har dessutom informerat helt i strid med det nu lagda förslaget – i både DN-artikel från 12 april 2010 – där man skrev att legitimation skulle beviljas automatiskt till alla behöriga lärare. Vidare på pressträff där Jan Björklund ordagrant sa att legitimering av redan behöriga lärare skulle ske ”med stor automatik”. Man har med andra ord ljugit.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS