Trygg eller otrygg, ja det är frågan

Jönköpings län toppar listan av otrygga människor. Lite förvånad är man över detta på länsstyrelsen. Man har lite svårt att se vad som gör jönköpingarna otrygga.

Arbetslösheten ligger under genomsnittet, statistiken vad gäller trafikolyckor ser bra ut och så vidare. Ja detta kan man verkligen analysera. Vad är det för faktorer som gör att känslan av otrygghet infinner sig?

Vilka känner sig otygga? Ofta är det äldre kvinnor, de som har lägst risk att drabbas av något särskilt på öppen gata.

De som råkar mest illa ut, unga män, är de som känner sig minst otrygga.

media har en viktig roll i otrygghets känslan. Hur vinklas nyheterna som berör brott, hur många gånger man skriver om samma brott och så vidare.

En annan faktor är hur ställs frågan om otryggheten, ja det är mycket att fundera över.

Kvinnans farligaste plats är i hemmet och mäns farligaste plats är ute på allmän plats där sprit finns med i bilden.

Ann-Sofie

Ja så kan man se på saken

Eskilstuna har två lokala dagstidningar, samma nyhet, två rubriker: