En ojämnställd bostadsmarknad

Vår nya bostadsminister är inne på samma spår som Odell och vill inte se de stora bostadsproblemen. Attefall skriver på Newsmill om nya ägandeformer, radhus på höjden och så vidare. En boendegrupp glömmer han dock helt.

Problemet är inte ägandeformerna utan handlar om att många människor i dagens Sverige inte har råd att bygga eller köpa sitt boende, dessa människor har inte råd att hyra.

Hur tänker minister Attefall lösa det problemet?

Ann-Sofie