Demokratin måste få kosta

Förtroendevaldas löner eller arvoden som  är den mer korrekta benämningen på ersättningen är ett kärt debatt/klagoämne. Vi förtroendevalda tjänar dock nästan alltid mindre än chefstjänstemännen i de verksamheter som är demokratiskt styrda.

Vi som frivilligt tar på oss ansvar för samhället ska helst göra det gratis anser en del människor som jag träffat på genom mina år i samhällets tjänst. Och se bara på den allmänna debatten om politikers arvoden i landstinget Sörmland.

Nu har tidningen Dagens Samhälle gjort en sammanställning över vad demokratin kostar i vårt land, 16 miljarder har de kommit fram till att notan är. Det skulle vara intressant och se vad  det är i förhållande till hela kostnaden för den offentliga sektorn.

Jag måste säga att nog trodde jag att 290 kommuner, 18 landsting och två regioner tillsammans skulle kosta mer än riksdag och regering.

Ann-Sofie