Alla ska med -nää inte riktigt

Att skaffa barn är inte någon lönsam affär så vida man inte har en bra lön. Många hamnar nu utanför skyddsnäten och andelen småbarnsföräldrar som får klara sig på 180 kr/dag har ökat markant de senaste åren.

Ska arbetslösa inte ha råd att skaffa barn? Klyftorna och utanföskapet ökar dag för dag i Reinfeldts blå Sverige.

Ann-Sofie

Tråkigt nog så måste man betala sina studieresor själv

Det kan ju verka bra att man blir bjuden på olika former av studieresor, staten, kommunen eller företaget spar ju pengar… Men sorry även dessa resor måste man/staten/kommunen/landstinget/företaget betala själv. Inte minst av moraliska skäl men också av andra anledningar till exempel så är det viktigt att en riksdagsledamot står relativt oberoende av stora företag eller liknande.

Det finns väl kanske tillfällen när bjudresor är OK med det är få gånger.

Det får nu Moderaternas partisekreterare erfara.

I den statliga vägledningen om mutor och jäv kan man läsa att:  ”Några typiska situationer där du bör tänka dig noga för är inför erbjudanden om gåvor, testamentsförordnanden, rabatter, provisioner, måltider, resor, konferenser, fritidserbjudanden, tjänster eller krediter, men även mer dolda förmåner som exempelvis inköp till självkostnadspris”.

Ann-Sofie