Alla ska med -nää inte riktigt

Att skaffa barn är inte någon lönsam affär så vida man inte har en bra lön. Många hamnar nu utanför skyddsnäten och andelen småbarnsföräldrar som får klara sig på 180 kr/dag har ökat markant de senaste åren.

Ska arbetslösa inte ha råd att skaffa barn? Klyftorna och utanföskapet ökar dag för dag i Reinfeldts blå Sverige.

Ann-Sofie