Flexibel hastighet på 30-sträckor, nja kanske inte så klokt idé

Som ordförande för NTF Sörmland så kan jag inte låta bli att kommentera denna Centerparti-motion om flexibel hastighet på 30-sträckor.

Det är riksdagsledamot Per-Ingvar Johnsson (C) som tänkt till, fast inte hela vägen, om man kan skoja till det lite.

Han tycker nämligen på fullt allvar att: ”Hastighetsbegränsning till 30 km/tim på vägavsnitt vid skolor är väl motiverat när det finns barn utmed vägen och i dess närhet. Hastighetsbegränsningen upplevs dock som omotiverad när det inte finns någon i närheten av vägen. Då skulle grundhastigheten på 50 km/tim kunna gälla. Respekten för hastighetsbegränsningar är starkt beroende av att de av bilförarna anses motiverade. I Kalifornien är flexibla hastighetsgränser vid skolor och andra ställen, där barn brukar finnas vid vägar, vanligt förekommande. På hastighetsskyltarna vid skolor anges där att de gäller om det finns någon i vägens närhet. Jag föreslår att regeringen överväger införande av ett system med möjlighet till flexibel hastighetsbegränsning på vägavsnitt vid skolor och andra ställen där det finns 30 km/tim som hastighetsgräns.” Per-Ingvar Johnsson (C)

Och när är han eller någon annan bilförare säker på att ingen är i närheten? Barn kan dyka upp plötsligt, de är små kan jag upplysa Herr Johnsson om.

Man tar sig för pannan!

Ann-Sofie

Jag bjuder på en länk till riksdagsmotionerna, en rolig sådan.