Försörjningsstöd på villovägar

Jag misstänker att när man fattade beslut om om regelverket för försörjningsstöd/ekonomisktbistånd/socialbidrag så var aldrig tanken att detta skulle betalas ut till friska arbetslösa eller sjuka förutom i några undantagsfall.

Nu har dock staten/regeringen sett till att det är mycket knepigare att bli sjukskriven om man är sjuk. Inte ens ett eller två läkarintyg hjälper vissa gånger. Och trösklarna in i arbetslöshetskassan har höjts vilket fått till följd att människor som inte är så kallade ”socialfall” måste få socialbidrag för sin överlevnad.

Vad fiffigt av regeringen att skyffla över dessa kostnader på kommunen, NOT.

Ann-Sofie