Hur blev det nu?

Läser i Strängnäs delen av Eskilstuna Kuriren som kallas Strängnäs Tidning att majoriteten i Strängnäs ska omfördela resurser, tidningen skriver:

”Generellt ska vi flytta resurserna, som försörjningsstöd för unga och insatser för att motverka ungdomsproblem, till insatser för de barn i förskolan som vi ser behöver extra stöd.” S-T

Självklart är insatser på barnen i förskolan viktigt, det kan förebygga kommande problem men att dra ner på resurser för unga arbetslösa för att motverka ungdomsproblem känns inte särskilt klokt.

Endera så har tidningen missuppfattat vad politiken vill eller så har politiken valt att svika de unga vilket kan ge betydligt högre kostnader i form av sociala problem, missbruk med mera.

Knepigt!

Ann-Sofie