Tråkiga bjudresor är OK

Vi sitter nu och analyserar överåklagarens ställningstagande vad gäller politikers studieresor. Det framgår tydligt att nöjesinslaget inte får vara allt för stort. Resan ska vara korrekt med tråkig.

Ok vad kan detta då betyda? Lämnar en smak av godtycke, för vem ska avgöra om en resa är rolig eller inte?

Bara maten är läbbig, sängen är hård och vinet surt då är studieresan helt enkelt godkänd, eller…

Lex Arkelsten står alltå för korrekta men tråkiga studieresor, bra då vet vi!

Ann-Sofie