Bidragsfusket kostar mindre än kontrollen

Se där, nu har man undersökt vad det så kallade bidragsfusket kostar och det visar sig att kontrollen av bidragsfuskandet kostar mer.

Grattis, arbetslinjen eller….

Ann-Sofie