Fick ett anomnymt brev

I dag damp det ner ett anomynt berv i kommunens postlåda. Brevskrivaren, vem det nu är, undrar över om en fd politiker sluppit undan kostanden för sophämtningen.

Svar krävs inom en månad annars……

”kommer skrivelsen att skickas vidare till en journalist på en av lokaltidningarna”. Anonym

För det första så är all min post, med få undantag, öppen för allmänheten och våra lokala journalister kollar därför vår post varje dag. Så det ”hotet” går det liksom inte att skrämmas med.

Problemet är till vem och hur jag ska svara, några tips någon?

Ann-Sofie