Inom ramen

Jag gjorde bedömningen att det var inom ramen för mitt förtroendeuppdrag!

Men det fick jag fan för i flera månader.

Ann-Sofie