Nu var de snabba på ledarredaktionen

Jag hann bara ta en fika så fick jag svar på tal från E-Ks ledarredation, kul.

De ifrågasätter att kommunen sätter skattebetalarnas pengar på spel i ett bostadsbyggande. OK det ska man alltid ifrågasätta men en kommun med Strängnäs läge och potential vore det tjänstefel att inte bygga fler bostäder.

Det går heller inte att jämföra Strängnäs med Eskilstuna. Våra kommunmedborgare har olika lönelägen och Strängnäs närhet till Stockholm gynnar också kommunen i form av inflyttning.

Strängnäs behöver växa och kommunen kan inte sätta sig bakåtlutad i stolen och vänta på att några privata aktörer ska börja bygga, detta ansvar har kommunen.

Och kära ledarredaktör jag vet mycket väl att det länge har förts en diskussion i Strängnäs om att bygga billiga hyresrätter och det är väl inget fel på den ambitionen även om det inte är så enkelt sedan staten drog tillbaka den subvention som gjorde detta möjligt.

Vi har ett konceptbygge i Stenby, BoKlok som IKEA och SKANSKA  byggt, som faktiskt är små och billiga lägenheter så det går om man vill.

Det viktigaste är att det byggs och Strängnäs behöver fler hyresrätter.

Ann-Sofie